Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin. Keräys on alkanut sunnuntaina 6.2.2022 ja jatkuu vuoden loppuun asti. 

Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä. Hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Naantalin seurakunnan tulevia Yhteisvastuutapahtumia:

Yhteisvastuukonsertit Naantalin seurakuntakeskuksessa sunnuntaina 13.3. klo 16 ja keskiviikkona 27.4. klo 19. Lisää tietoa konserteista tapahtumakalenterista. 

Lisää tietoa Yhteisvastuukeräyksestä sekä eri lahjoitustavat www.yhteisvastuu.fi. 

11.2.2022 14.16