Ystävyysseurakunnat

Vierailuja, yhteistyötä, yhteyttä ja esirukousta

Ystävyysseurakuntatoiminta on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälistä työtä, joka tapahtuu ja toteutuu paikallisseurakunnissa. Keskinäinen yhteys ja vuorovaikutus ovat toiminnan ytimessä. Toiminnan toteuttajina ovat tavalliset seurakuntalaiset ja työntekijät käytännönläheisen kohtaamisen kautta.

Naantalin seurakunnalla on ystävyysseurakuntia Vadstenan seurakunta Ruotsissa, Harju-Madisen seurakunta Virossa ja Skuoritsan Pyhän Katariinan seurakunta Inkerinmaalla Venäjällä. Harju-Madisen seurakuntaan ystävyys on rovastikunnallista eli koko Nousiaisten rovastikunta on mukana toiminnassa.

Ystävyysseurakuntatoiminta on ollut vuosien varrella yhteistyötä, seurakuntavierailuja puolin ja toisin, hengellistä yhteyttä ja esirukousta. Seurakuntamme on toimittanut taloudellista ja muuta aineellista tukea vuosien varrella sekä Harju-Madisen seurakuntaan että varsinkin Skuoritsan  seurakuntaan ja sen ylläpitämään Maria -vanhainkotiin.

Harju-Madisen kirkko

Harju-Madise

Ystävyysseurakuntamme Harju-Madise on Nousiaisten rovastikunnan seurakuntien yhteinen ystävyysseurakunta. Ystävyys on alkanut 1990 –luvun alussa. Yhteistyötä koordinoi rovastikunnan työryhmä, jossa Naantalin edustajina ovat seurakuntapastori Annukka Lindberg ja diakoni Mari Syrjäkoski-Vuollet.

Harju-Madisen seurakunta on pieni ja seurakunnan kirkko sijaitsee Harjun maakunnan Padisen kunnassa meren rannalla noin 50 km Tallinnasta länsi - lounaaseen. Kirkon tornissa on nykyisinkin toimiva majakka, joka ohjaa valollaan merellä kulkijoita.

Helmikuusta 2019 lähtien Madisen seurakunnan kirkkoherrana on toiminut Reet Eru. Hän on seurakunnan ainut vakituinen työntekijä. Hänen edeltäjänsä kirkkoherra Juta Siirak elvytti Madisen seurakunnan toiminnan ja hänen aikanaan kunnostettiin rapistunut kirkko ympäristöineen.

Skuoritsa

Skuoritsan seurakunta

Skuoritsan Pyhän Katariinan seurakunta on luterilainen Inkerin kirkon seurakunta, joka kuuluu Länsi-Inkerin rovastikuntaan. Seurakunta sijaitsee noin 50 km Pietarista etelään. Kirkkoherra on Pavel Krylov. Naantalin seurakunnan ja Skuoritsan seurakunnan välinen ystävyys alkoi 1990 –luvun alussa ja virallistui vuonna 2009.  Skuoritsan seurakunta on perustettu vuonna 1624 ja rekisteröity uudelleen vuonna 1990. Skuoritsan seurakuntaan kuuluu nykyisin muutama sata jäsentä.

Yksi Inkerin kirkon ensimmäisistä diakoniaprojekteista oli vuonna 1992 alkanut Venäjän ja Suomen valtioiden yhteinen hanke vanhainkotien järjestämiseksi inkeriläisvanhuksille. Vuodesta 1996 alkaen projektin puitteissa toimi kolme vanhainkotia ja kaksi päiväkeskusta. Tänä päivänä Inkerin kirkossa on neljä hyvin varustettua vanhainkotia, joista yhdessä toimii lisäksi päiväkeskus ja kotikäyntejä tekevä työntekijäpartio. Maria –koti on yksi näistä vanhainkodeista.