Avioliittoon vihkiminen

Rakkaus on väkevämpi kuolemaa. Sitä eivät suuret vedetkään voi sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalan.

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Tekstibanneri, jossa lukee punaisella kaunokirjoituksella rakastan, rakastan, rakastan, rakastan.

Avioliittoon vihkiminen Naantalin seurakunnassa

Vihkipaikkana voi olla Naantalin tai Velkuan kirkko, seurakuntakeskuksen kappeli tai muu sopiva paikka, esim. koti.

Naantalilaisille vihkikirkko on maksuton, ulkopaikkakuntalaisilta peritään  90 € vuokra. (Poikkeus ulkopaikkakuntalaiset pariskunnat, joilla joku vanhemmista on Naantalin, Rymättylän tai Merimaskun seurakunnan jäsen) 

Vihkiajat Naantalin kirkossa
Perjantaina klo 16.
Lauantaina klo 15, 16 ja 17.

Poikkeavat vihkiajat sovitaan erikseen kirkkoherran kanssa.

Vihkiajat Velkuan kirkossa
Sovitaan tapauskohtaisesti

Vihkiaika ja -paikka varataan kirkkoherranvirastosta.
Kirkkoherranviraston yhteystiedot löydät tästä linkistä.
Avioliiton esteiden tutkintaa tulee pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Esteiden tutkinta tehdään kirkkoherranvirastossa tai sähköisesti (linkki viereisellä palstalla). Myös avioliiton kuulutuksesta kirkossa ja lehdessä sovitaan kirkkoherranvirastossa.


Vihkiajan varaaminen kesälle 2022 Naantalin kirkkoon

Ti 6.4.2021 alkaen vihkiajan voivat varata Naantalin seurakunnan jäsenet
(sekä vihkipari, jonka vanhemmista joku kuuluu Naantalin seurakuntaan).

Vihkiajat lauantaisin klo 14, 15, 16 ja 17.

To 6.5.2021 alkaen vihkiajan voivat varata ulkopaikkakuntalaiset.

Vihkiajat lauantaisin klo 15, 16 ja 17.

Koronaepidemian jatkuessa vuoden 2021 vihkivarauksen voi siirtää vuodelle 2022
jo ennen näiden vihkivarausten alkamista.

Vihkiaika varataan kirkkoherranvirastosta p. 040 130 8300 puhelimitse (ei tekstari) ma-pe klo 9-13.
 

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi 1.1.2019 alkaen. Katso tästä linkistä ohjeet.

Vihkipari pitää toisiaan kädestä kiinni. Heidän välissään on morsiuskimppu.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Lasialustan päällä vihkisormukset. Alustan alla sinisiä kukkia.