Seurakuntaneuvoston päätöksiä

Esityslistat ja pöytäkirjat

Seurakuntaneuvoston esityslistat 

NAANTALIN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTAN JULKISUUS 
- Seurakuntaneuvoston esityslista on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja 
- Kun esityslista on lähetetty kokoukseen kutsutuille, julkaistaan se sen jälkeen seurakunnan ilmoitustaululla ilman liitteitä niiltä osin, kuin se on mahdollista 
- Esityslistan julkaisemisessa ilmoitustaululla otetaan huomioon mm. asioiden julkisuus säädösten nojalla, asioiden valmistelun tilanne, henkilötietojen suoja ja käsitelläänkö listalla tai pykälien osana seurakunnan sisäistä työskentelyä koskevia asioita 
- Seurakuntaneuvoston viestinnästä vastaa kirkkoherra
- Seurakunnan ilmoitustaululle laitettavan esityslistan version editoinnista vastaa kirkkoherra
(Seurakuntaneuvosto 16.2.2023 §15)

Seurakuntaneuvoston pöytäkirjat

Seurakuntaneuvoston pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä vuodesta 2022 eteenpäin