Tietosuojaselosteet

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä.

Naantalin seurakunnan ylläpitämien henkilörekisterien tietosisällöt, tietojen käsittelyn oikeusperusteet sekä tietojen käyttötarkoitukset on kuvattu tietosuojaselosteissa.

Näissä alla olevissa tietosuojaselosteissa rekisterinpitäjänä on Naantalin seurakunta.

Tietosuojaseloste rippikoulu (pdf)

Tietosuojaseloste nuorisotyö Linkki avautuu uudessa välilehdessä(pdf)

Tietosuojaseloste musiikkityö Linkki avautuu uudessa välilehdessä(pdf)

Tietosuojaseloste diakonian asiakasrekisteri (pdf)

Tietosuojaseloste diakonian ryhmät Linkki avautuu uudessa välilehdessä(pdf)

Tietosuojaseloste diakonian vapaaehtoiset Linkki avautuu uudessa välilehdessä(pdf)

Tietosuojaseloste diakonian osallistujarekisteri Linkki avautuu uudessa välilehdessä(pdf)

Tietosuojaseloste varhaiskasvatus (pdf)

Tietosuojaseloste henkilökalenterit Linkki avautuu uudessa välilehdessä(pdf)

Tietosuojaseloste postikirja Linkki avautuu uudessa välilehdessä(pdf)

Tietosuojaseloste kirkolliset toimitukset varausjärjestelmässä (pdf)

Tietosuojaseloste jäsenrekisteri (pdf)

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista.

Muut henkilötietojenkäsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn oikeuksiin kuuluu lisäksi tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki. Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4 00530 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

Tietosuojavastaava: Naantalin seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuojavastaava.ahk@evl.fi.