Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyssä.

Naantalin seurakunnan ylläpitämien henkilörekisterien tietosisällöt, tietojen käsittelyn oikeusperusteet sekä tietojen käyttötarkoitukset on kuvattu tietosuojaselosteissa.

Näissä alla olevissa tietosuojaselosteissa rekisterinpitäjänä on Naantalin seurakunta.

Tietosuojaseloste rippikoulu

Tietosuojaseloste nuorisotyö

Tietosuojaseloste musiikkityö

Tietosuojaseloste diakonian asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste diakonian ryhmät

Tietosuojaseloste diakonian vapaaehtoiset

Tietosuojaseloste diakonian osallistujarekisteri

Tietosuojaseloste lapsityö

Tietosuojaseloste henkilökalenterit

Tietosuojaseloste postikirja

Tietosuojaseloste kirkolliset toimitukset varausjärjestelmässä

Tietosuojaseloste jäsenrekisteri