Kansainvälinen diakonia

Apua sinne minne muu apu ei ylety

Kansainvälisellä diakonialla tarkoitetaan avun antamista uskonnosta, rodusta, mielipiteestä ja kansallisuudesta riippumatta.  Diakonisen periaatteen mukaisesti kansainvälinen diakonia toimii kaikkein köyhimpien ja syrjäytyneimpien ihmisten, ihmisryhmien ja kansojen parissa. Työ perustuu kristillisestä ihmiskäsityksestä nousevaan periaatteeseen jokaisen ihmisen ehdottomasta ihmisarvosta ja arvokkuudesta.

Kansainväliseen diakoniaan kerätty apu toimitetaan perille seurakunnastamme Yhteisvastuukeräyksen ja Kirkon ulkomaanavun kautta. Tuemme myös ystävyysseurakuntia ja Merimieskirkon työtä. Naantalin seurakunnan kirpputorilta lähtee aika ajoin avustustarvikkeita ulkomaille yhteistyössä Naantalin helluntaiseurakunnan kanssa.

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu toimii kirkon valtuuttamana kansainvälisen diakonian toteuttajana ja tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Kirkon Ulkomaanapu toimii kaikkein köyhimpien parissa, edistää rauhaa ja vahvistaa ihmisoikeuksia. Valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksi antamaton toivo sekä kunnioitus ovat arvoja joita Kirkon Ulkomaanapu työllään vahvistaa.

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta.

Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.

Toisenlaisen lahjanLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteisvastuu

Yhteisvastuukeräys on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Jokapäiväinen leipä on ihmisarvoisen elämän perusedellytys. Miljoonien ihmisten kohdalla karu totuus on kuitenkin se, että ruokaa ei ole riittävästi.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta ohjataan vuosittain 60% Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainvälisen diakonian kohteisiin.

Ulkomailla autetaan Kirkon ulkomaanavun kautta katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Heille turvataan muun muassa riittävän ravinnon ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terveydenhoitoon, majoitukseen, lasten koulunkäyntiin ja perheiden toimeentuloa parantavaan koulutukseen.