Viestintä

Seurakunnan ytimessä on aina viestintä: ilosanoman välittäminen, ihmisten puhutteleminen, yhteisön rakentaminen. Seurakunta on viestintäyhteisö.

Naantalin seurakunnassa niin työyhteisön kuin luottamushenkilöidenkin yhteisenä tehtävänä on välittää seurakuntalaisille mahdollisimman avointa, monipuolista ja positiivista seurakunnan sanomasta, toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta.

Tärkeimmät viestintäkanavamme

Omat verkkosivut
Vesper-lehti
Facebook
Instagram
Saaristotiedotteet
Ilmoitustaulut
Paikallislehdet
Nasta -Naantalin kaupungin tiedotuslehti

Seurakunnan Aurinkoristi -logo

Tästä linkistä saat Naantalin seurakunnan Aurinkoristi-logon käyttöösi.

Puinen risti, jonka keskellä sydän. Ristinmuotoisesti englanninkielisiä sanoja kuten believe, faith, love.

Viestinnän vastuut

Naantalin seurakunnan viestinnästä vastaa kirkkoherra. Ja lisäksi jokainen työala huolehtii oman viestintänsä toimivuudesta.

Käytännön viestintätyöstä vastaa viestintätiimi, johon kuuluvat seurakuntayhtymän viestintäsihteeri, osa-aikainen seurakuntasihteeri sekä kirkkoherranviraston toimistosihteerit.

Verkkoviestinnästä vastaavat seurakuntayhtymän viestintäsihteeri sekä osa-aikainen seurakuntasihteeri (yhteystiedot alla). Paikallislehtien kirkolliset ilmoitukset toimittaa kirkkoherranviraston toimistosihteeri (yhteystiedot alla).

Anna palautetta

Jos sinulla on viestintään liittyvää asiaa, haluat tehdä ehdotuksen tai antaa palautetta, voit ottaa yhteyttä suoraan viestinnän henkilökuntaan (yhteystiedot alla) tai voit antaa palautetta verkkosivujemme kautta.