Sana

"Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja
kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin."
 
Hebr. 10:24

  

 

 

 

 Ajankohtaista
 


 

 
Kirkkoherra Jani Kairavuo asetettiin virkaan 6.1.2018