Viestintä

Seurakunnan ytimessä on aina viestintä: ilosanoman välittäminen, ihmisten puhutteleminen, yhteisön rakentaminen. Seurakunta on viestintäyhteisö.

Naantalin seurakunnassa niin työyhteisön kuin luottamushenkilöidenkin yhteisenä tehtävänä on välittää seurakuntalaisille mahdollisimman avointa, monipuolista ja positiivista seurakunnan sanomasta, toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta.

Tärkeimmät viestintäkanavamme

Omat verkkosivut
Vesper-lehti
Facebook
Instagram
Twitter
Velkuan saaristotiedote
Ilmoitustaulut
Paikallislehdet
Nasta -Naantalin kaupungin tiedotuslehti

Puinen risti, jonka keskellä sydän. Ristinmuotoisesti englanninkielisiä sanoja kuten believe, faith, love.

Viestinnän vastuut

Naantalin seurakunnan viestinnästä vastaa kirkkoherra. Ja lisäksi jokainen työala huolehtii oman viestintänsä toimivuudesta.

Käytännön viestintätyöstä vastaa viestintätiimi, johon seurakuntasihteerin lisäksi kuuluvat seurakuntayhtymän viestintäsihteeri sekä kirkkoherranviraston toimistosihteerit.

Verkkoviestinnästä vastaa seurakuntasihteeri (yhteystiedot alla). Paikallislehtien kirkolliset ilmoitukset toimittaa kirkkoherranviraston toimistosihteeri (yhteystiedot alla).

Anna palautetta

Jos sinulla on viestintään liittyvää asiaa, haluat tehdä ehdotuksen tai antaa palautetta, voit ottaa yhteyttä suoraan viestinnän henkilökuntaan (yhteystiedot alla) tai voit antaa palautetta verkkosivujemme kautta.