tulostus bigger text smaller text
Etusivu/Toiminta/Rippikoulu

Jeesus sanoi:
»Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
 
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
 
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
 
Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.«
 
Matt. 28:18-20

 

 
Yhteystietoja

Timo Havukainen
nuorisotyönohjaaja
p.040-1308330
timo.havukainen(at)evl.fi
  
Jani Kairavuo
kirkkoherra
p. 040-1308310
jani.kairavuo(at)evl.fi
 
Rippikoulusta on mahdollisuus saada leiristä maksuvapautus. Lue "ilmoittautuminen" sivun oikeasta reunasta toimintaohjeet.
 

 
Rippikoulujen ryhmäjako

Lisätietoja ryhmäjaosta ja jälki-ilmoittautumisesta antavat rippikoulutyöstä vastaavat työntekijät.
 
Tietoa aikuisrippikoulusta http://www.aikuisrippikoulu.fi/

 

 

Rippikoulu

 
ILMOITTAUTUMINEN 2018 RIPPIKOULUUIHIN ON PÄÄTTYNYT.
Rippikoulu koskee ensisijaisesti sitä ikäluokkaa joka täyttää 15 vuotta rippikouluvuoden aikana. Rippikoulu alkaa ilmoittautumisella ja päättyy konfirmaatioon. Rippikoulussa oppitunteja on 80 tuntia, jotka ajoittuvat vähintään puolen vuoden ajalle.

Rippikoulussa opetetaan esim.
- Kasteen antamat oikeudet ja velvollisuudet.
- Kristillinen käsitys Jumalasta, maailmasta, ihmisestä ja ihmisen asemasta maailmassa.
- Vastuun ottamista omasta elämästä ja lähimmäisestä.
- Uskon hoitamista, jumalanpalveluksen, ripin, ehtoollisen, raamatun lukemisen ja rukouksen keinoin.

Kasteen liiton vahvistaminen
Rippikoulu päättyy konfirmaatioon. Konfirmaatiossa nuori tunnustaa oman uskonsa ja tahtonsa jatkaa sitä liittoa, joka kasteessa on solmittu Jumalan ja hänen välilleen.