bigger text smaller text
Etusivu/Apuaelämään/Palveleva Netti

 
 
Pääset käyttämään palvelevan netin palveluita kun seuraat ohjeita sivulla:
https://www.verkkoauttaminen.
fi/portal/
 

 

Palveleva netti

Palveleva netti on evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämä verkkoauttamispalvelu. Voit lähettää sinne nimettömänä ja luottamuksellisesti viestin, jossa voit kertoa mieltäsi painavista asioista. Vastaajat ovat tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia. Myös he toimivat nimettömästi. Viestiisi vastataan viiden päivän kuluessa. Kiireellisessä asiassa voit soittaa Palvelevaan puhelimeen. Palvelevan netin käyttö on maksutonta.

Palvelevan netin keskeisiä periaatteita ovat nimettömyys, luottamuksellisuus ja asiakkaan kunnioittaminen. Vastaajat ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen. Kirjoittamiasi viestejä ja niihin annettuja vastauksia eivät pääse lukemaan muut kuin vaitiololupauksen antaneet henkilöt.

Viestissäsi sinulla on oikeus kirjoittaa mistä asiasta tahansa ja sinut otetaan aina vakavasti. Vastaajat eivät tyrkytä omia neuvojaan, vaan pyrkivät tukemaan niin, että asiakkaalle löytyisi omaan elämään parhaiten sopivia ratkaisuja. Palveleva netti on kirkon palvelu, mutta uskonnollisia kysymyksiä käsitellään ainoastaan asiakkaan aloitteesta.