bigger text smaller text
Etusivu/Toimitukset/Kodin siunaaminen

Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo.
Ps. 127:1

 
 
Hyvä Jumala.
Me kiitämme sinua kodista, jonka olemme saaneet. Kiitämme siitä, että meillä on paikka, jossa saamme elää, tehdä työtä, levätä ja olla hiljaa. Ole sinä kotimme Herra. Suojele meitä hyvyydelläsi, niin että voisimme tuntea turvaa ja rauhaa ja saada voimia tehtäviimme. Luo, Herra, kotiimme perusta, joka kestää koettelemuksissa. Tee meistä sovun rakentajia.
Aamen.

 

 

Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on vanha kristillinen tapa. Siunaamisen rukoushetken toimittaa pappi, seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetki voidaan pitää myös perhe- ja ystäväpiirissä. Kotia siunattaessa kiitetään ja iloitaan kodista, ja pyydetään siunausta kodissa asuville. Rukoushetken tarkempi sisältö löytyy kirkollisten toimitusten kirjasta ja virsikirjan jumalanpalvelusliitteestä alla olevista linkeistä. Kodin siunaamisen rukoushetken voi viettää milloin vain. Sen voi yhdistää esimerkiksi tupaantuliaisiin tai kotona vietettävään lapsen kastetilaisuuteen, avioliittoon vihkimisen yhteyteen tai muuhun perheen juhlaan. Siunaus voidaan pitää kotona myös kirkossa olleen kastetoimituksen jälkeen tai se voi olla osa kastetoimitusta rukouksen muodossa. Monikulttuurisissa kodeissa kodin siunaamisen rukoushetki voidaan pitää eri kielillä. Rukoushetki voi olla myös ekumeeninen eli eri kristillisiä kirkkokuntia yhdistävä.

Kodin siunaamisen rukoushetkessä virret ovat musiikkivalinnoista ensisijaisia, mutta myös muu tilaisuuden luonteeseen sopiva musiikki käy. Rukoushetken tehtäviä voi jakaa osallistujien kesken. Perheenjäsenet ja ystävät voivat toimia rukousten ja Raamatun lukijoina. Esirukous voidaan laatia yhdessä tärkeistä yhteisistä aiheista. Lasten kanssa voidaan yhdessä valmistella yhteinen kotialttari. Kodin siunaamisen voi merkitä vihki- tai perheraamattuun.